Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om jordtypeklassificering

Høring af udkast til bekendtgørelse om jordtypeklassificering

Bekendtgørelsen indeholder koordinater for fordelingen af og regler for anvendelsen af JB-nummer på baggrund af kortlægning af den danske jordbundsklassificering. Bekendtgørelsen udstedes i medfør af lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Udkastet som sendes i høring indeholder ikke bilag 1, tabel 1 med de specifikke koordinathenvisninger.

 

Bilag 1, tabel 1 kan i stedet tilgås som en GIS-service ved følgende link:

http://geodata.fvm.dk/geoserver/Jordbunds_og_terraenforhold/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=Jordbunds_og_terraenforhold:Jordbundskort_2019&styles=&bbox=441732.8,6049851.2,892777.6,6402126.4&width=768&height=599&srs=EPSG:25832&format=application/openlayers


Jordbundsklassificeringen anvendes særligt til at differentiere de tilladte kvælstofmængder, som en afgrøde må tilføres jf. bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020 (gødskningsbekendtgørelsen), men anvendes bl.a. også i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dykningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020 (plantedækkebekendtgørelsen) og i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelser
Erhverv
24-07-2019
24-09-2019
01-08-2019
2019/2020
10-07-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 130,837 kB
Høringsliste 128,848 kB
Udkast til bekendtgørelse 277,587 kB