Høring

Høring

Høring over forslag om øget markedstransparens

Høring over forslag om øget markedstransparens – Forslag til ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår indberetning til Kommissionen af oplysninger og dokumenter

Forslaget vedrører øget indrapportering af salgs- og købspriser samt mængder på landbrugsprodukter for primærproduktionen, fødevarevirksomheder og detailhandlen.

Høringssvar skal være Landbrugsstyrelsen i hænde senest d. 17. juni 2019 kl. 16.

EU-Dokumenter
Erhverv
17-06-2019
17-08-2019
01-07-2020
2018/2019
Cecilie Bøje
cecboj@lbst.dk
11-06-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 70,220 kB
Forslag 351,246 kB
Bilag I 213,694 kB
Bilag II 234,755 kB
Bilag III 283,638 kB
Høringssvar
Høringssvar fra Dansk Erhverv 219,925 kB
Høringssvar fra Bryggeriforeningen 148,989 kB
Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer 147,506 kB