Høring

Høring

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stoffet imazalil

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stoffet imazalil (j. nr. 2019-29-35-00041) - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANTE/11207/2018)

Forslaget vedrører grænseværdier for følgende pesticid: Imazalil.
Ændring vedrørende grænseværdierne foreslås på baggrund af revurdering af pesticidet.

Høringssvar skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest fredag d. 31. maj 2019 kl. 16.

EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
31-05-2019
31-07-2019
29-05-2019
2018/2019
Gudrun Hilbert
guh@fvst.dk
29-05-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 133,848 kB
Forslag 325,606 kB
Bilag 242,013 kB
Tabel med MRL for afgrøder 529,348 kB
Høringsliste 152,477 kB