Høring

Høring

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stofferne 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, fedtalkoholer, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, s-abscisinsyre og trifloxystrobin.

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stofferne 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, fedtalkoholer, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, s-abscisinsyre og trifloxystrobin.

Forslaget vedrører grænseværdier for følgende pesticider: 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, fedtalkoholer, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, s-abscisinsyre og trifloxystrobin.

Ændring vedrørende grænseværdierne for ovennævnte pesticider foreslås på baggrund af revurderinger, nye anvendelser, importtolerance og moniteringsdata.

Læs mere i høringsbrevet.

Høringssvar sendes til onsdag d. 29. maj 2019 kl. 10. Høringssvar skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 29@fvst.dk. Referer venligst til j. nr. 2019-29-35-00044. Evt. spørgsmål kan rettes til Gudrun Hilbert guh@fvst.dk.

EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
29-05-2019
29-07-2019
2018/2019
Gudrun Hilbert
guh@fvst.dk
28-05-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 138,845 kB
Draft Regulation 84,142 kB
AnnexII (1) 96,181 kB
AnnexII (2) 49,337 kB
AnnexIII (1) 55,133 kB
AnnexIII (2) 53,869 kB