Høring

Høring

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for naturgasrørledningsprojektet Nord Stream 2 - to rutealternativer sydøst om Bornholm på kontinentalsoklen

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for naturgasrørledningsprojektet Nord Stream 2 - to rutealternativer sydøst om Bornholm på kontinentalsoklen
Energistyrelsen har modtaget en ansøgning fra Nord Stream 2 AG om tilladelse til etablering af to paralle naturgasrørledninger (Nord Stream 2) på dansk kontinentalsokkel udenom dansk territorialfarvand i Østersøen. Der er ansøgt om to ruter på kontinentalsoklen sydøst om Bornholm på hhv. 147 km og 164 km. Nord Stream 2 rørledningsanlægget planlægges ført fra Narva Bay i Rusland ned gennem russisk, finsk, svensk, dansk og tysk havområde i Østersøen til Lubmin nær Greifswald i Tyskland. Selskabet har opnået tilladelse i Rusland, Finland, Sverige og Tyskland.

Sammen med ansøgningen er vedlagt en miljøkonsekvensrapport med en række bilag med henblik på at belyse evt. miljøpåvirkninger i Danmark eller grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet i Danmark, som hermed sendes i høring.

Øvrigt materiale vil være tilgængeligt på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk og for yderligere information om projektet henvises til bygherren Nord Stream 2 AG's hjemmeside www.nord-stream2.com .

Andet materiale
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
10-07-2019
10-09-2019
2018/2019
15-05-2019