Høring

Høring

Høring af vejledning om passiver til opfyldelse af gældsbufferkrav

Høring af vejledning om passiver til opfyldelse af gældsbufferkrav

Finanstilsynet har den 7. maj 2019 sendt udkast til vejledning om passiver til opfyldelse af gældsbufferkrav i offentlig høring.

 

Udkastet til vejledning kan downloades nedenfor.

 

Der er tale om udstedelse af en ny vejledning.

 

Vejledningen beskriver, hvilke betingelser der bør gælde for passiver, der anvendes til opfyldelse af realkreditinstitutternes gældsbufferkrav.

 

Udkastet til vejledning er sendt i høring hos en række organisationer, virksomheder og myndigheder, som er nærmere angivet i høringslisten. Høringslisten kan downloades nedenfor.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag senest tirsdag den 4. juni 2019.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til nms@ftnet.dk.

 

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2018.

 

Kontaktperson: Fuldmægtig Nelofar Maryam Safi

Direkte tlf.nr.: 61 93 07 72

 

Eventuelle høringssvar offentliggøres af Finanstilsynet her på Høringsportalen. Svarene kan læses i 5 måneder efter, at høringsfristen er udløbet.

 

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­det om den finansielle sektor.

Vejledning
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
04-06-2019
04-08-2019
2018/2019
Nelofar Maryam Safi
nms@ftnet.dk
07-05-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 82,830 kB
Høringsliste 10,913 kB
Udkast til vejledning 160,688 kB