Høring

Høring

Høring over udkast til Vejledning nr. [xx] om prisfastsættelsesbestemmelser i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Høring over udkast til Vejledning nr. [xx] om prisfastsættelsesbestemmelser i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Baggrund

Arbejdsgruppe om penge under bordet ved handel med andelsboliger anbefaledei sin rapport fra august 2018:

  • en officiel myndighedsvejledning om overpris
  • en standardiseret norm for beregning af forbedringer

På den baggrund er der i samarbejdet med interessenterne udarbejdet en myndighedsvejledning til køber om overpris, som sælger, med virkning fra 1. maj 2019, skal udlevere før et salg, jf. § 1, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger. Herudover er branchen blevet enige om, at Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations forbedringskatalog og afskrivningskurve fra den 1. maj 2019 er ophøjet til branchenorm.

Udkastet til vedlagte vejledning er en opdatering af det eksisterende cirkulære nr. 43 af 21. april 1986 om prisfastsættelsesbestemmelser i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, og er udarbejdet i samarbejde med interessenter på andelsboligområdet, som led i opfølgning på anbefalingerne fra Arbejdsgruppe om penge under bordet ved handel med andelsboliger.


Høringssvar

Eventuelle bemærkninger til udkastet bedes være Erhvervsstyrelsen i hænde senest tirsdag den 21. maj 2019.

Høringssvarene bedes sendt til boligreguleringogejendomsmaegling@erst.dk med kopi til peterm@erst.dk .

Eventuelle spørgsmål vedrørende vejledningen kan rettes til Peter Møller (tlf. 35 29 12 07).

Vejledning
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
21-05-2019
21-07-2019
01-06-2019
2018/2019
Peter Møller
peterm@erst.dk
07-05-2019