Høring

Høring

Høring over udkast til vejledning til lov om ændring af sundhedsloven (Betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark) og ændring af sygehusbekendtgørelsen

Vejledning
Sundhed
07-06-2019
07-08-2019
01-07-2019
2018/2019
03-05-2019

Dokumenter