Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner, udkast til bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger og udkast til bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner, udkast til bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger og udkast til bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

Fødevarestyrelsen sender de følgende tre bekendtgørelser i høring samtidigt:

  • Udkast til bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner
  • Udkast til bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger
  • Udkast til bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

De tre bekendtgørelser er udtryk for en regelsanering (direktivnær implementering) samt omstrukturering af en lang række nuværende bekendtgørelser. Omstruktureringen har til formål at dels at samle lovgivning om samme genstandsfelt ét sted dels at opsplitte lovgivning, som i dag ikke hører naturligt sammen.

Se uddybende bemærkninger til de nye bekendtgørelsesudkast i de vedhæftede filer.

De tre nye bekendtgørelser ophæver til sammen:
• Bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde
• Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande
• Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande
• Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande

Lovforslag
Fødevarestyrelsen
Erhverv
15-05-2019
15-07-2019
01-07-2019
2018/2019
17-04-2019