Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.

Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.

Overordnet om bekendtgørelsen angiver den de aktiviteter, som landbrugets fonde kan støtte i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler mv.

 

Formålet med bekendtgørelsesudkastet er at ændre §§ 6-8 som følge af ændrede EU-retningslinjer for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014-2020. Med bekendtgørelsesændringen foreslås det, at de hidtidige §§ 6-8 fremadrettet er samlet i en enkelt bestemmelse, § 6, som handler om støtte til fremstødsprojekter, både i EU og tredjelande. Bestemmelsen gengiver del II, afsnit 1.3.2. i Kommissionens EU-retningslinjer. Herudover foreslås det, at der indsættes en ny bestemmelse, i § 7, der handler om støtte til landbrugsproducenters deltagelse i kvalitetsordninger. Denne bestemmelse gengiver artikel 20 i EU-forordning nr. 702/2014.

 

Bekendtgørelsen er således samlet set en videreførelse af den gældende ordning, men der er foretaget visse indholdsmæssige ændringer.

 

Derudover er der foretaget tekniske præciseringer i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelser
Erhverv
01-05-2019
01-07-2019
06-05-2019
2018/2019
Helena Christina Gade
helgad@lbst.dk
15-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 356,615 kB
Høringsbrev 119,468 kB
EØK 101,833 kB
Høringsliste 183,383 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 122,601 kB
Høringssvar
Høringssvar 91,948 kB