Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.

Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.

Overordnet om bekendtgørelsen angiver den de aktiviteter, som landbrugets fonde kan støtte i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler mv.

 

Formålet med bekendtgørelsesudkastet er at ændre §§ 6-8 som følge af ændrede EU-retningslinjer for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014-2020. Med bekendtgørelsesændringen foreslås det, at de hidtidige §§ 6-8 fremadrettet er samlet i en enkelt bestemmelse, § 6, som handler om støtte til fremstødsprojekter, både i EU og tredjelande. Bestemmelsen gengiver del II, afsnit 1.3.2. i Kommissionens EU-retningslinjer. Herudover foreslås det, at der indsættes en ny bestemmelse, i § 7, der handler om støtte til landbrugsproducenters deltagelse i kvalitetsordninger. Denne bestemmelse gengiver artikel 20 i EU-forordning nr. 702/2014.

 

Bekendtgørelsen er således samlet set en videreførelse af den gældende ordning, men der er foretaget visse indholdsmæssige ændringer.

 

Derudover er der foretaget tekniske præciseringer i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelser
Erhverv
01-05-2019
01-07-2019
06-05-2019
2018/2019
Helena Christina Gade
helgad@lbst.dk
15-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 356,615 kB
Høringsbrev 119,468 kB
EØK 101,833 kB
Høringsliste 183,383 kB