Høring

Høring

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.
Energistyrelsen sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1185 af 26. september 2018 om pristillæg for vindmøllerproduceret elektricitet m.v. i høring.

Ændringerne er konsekvensrettelser som følge af lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, der blev fremsat som lovforslag nr. 177 den 27. februar 2019 og vedtaget i Folketinget den 5. april 2019. 

Ved lovændringen blev VE-lovens § 41, stk. 4, nr. 2,om pristillæg i 2020 ophævet. Fjernelsen af pristillægget i 2020 indgår i energiaftalen af 29. juni 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og, Socialistisk Folkeparti, hvorefter støtteordningen til husstandsvindmøller ophører fra og med 2020.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
10-05-2019
10-07-2019
01-07-2019
2018/2019
Vivi Johansen
vijo@ens.dk
12-04-2019