Høring

Høring

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stof-ferne for cycloxydim, epoxiconazol, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 og prohexadion i eller på specifikke produkter - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANTE/11195/2018rev.1)

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stof-ferne for cycloxydim, epoxiconazol, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 og prohexadion i eller på specifikke produkter - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANTE/11195/2018rev.1)

Et lignende forslag (SANTE/11195/2018) blev vedtaget i SCoPAFF i november 2018. Efterfølgende har Kommissionen fjernet aktivstoffet clothianidin fra forslaget, hvorfor der nu fremsættes et revideret forslag SANTE/11195/2018rev.1, hvori aktivstoffet clothianidin ikke indgår. Til orientering vedhæftes både SANTE 11195/2018 og det aktuelle forslag SANTE 11195/2018rev.1

Der foreligger ikke pt. en begrundelse for fjernelse af stoffet. Ved ændringen vil den nugældende MRL for clothianidin i kartofler på 0,03 mg/kg fortsat gælde.

Høringssvar skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest mandag d. 15. april 2019 kl. 12. Høringssvar sendes til 29@fvst.dk. Referer venligst til j. nr. 2019-29-35-00014. Evt. spørgsmål kan rettes til Annette Grossmann ang@fvst.dk.

EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
15-04-2019
15-06-2019
2018/2019
Annette Grossmann
ang@fvst.dk
12-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 111,598 kB
Forslag 362,186 kB
Bilag til forslag 169,908 kB
Tidligere forslag 363,146 kB
Bilag til tidligere forslag 1,826 MB
Bilag 2 til tidligere forslag 167,146 kB