Høring

Høring

Udkast til plantedækkebekendtgørelse i offentlig høring

Udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020
Bekendtgørelser
Erhverv
15-05-2019
15-06-2019
01-08-2019
2018/2019
12-04-2019