Høring

Høring

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stoffet chlormequat i dyrkede svampe - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANTE/10444/2019)

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stoffet chlormequat i dyrkede svampe - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANTE/10444/2019)

Forslaget vedrører grænseværdien for chlormequat til østershatte.

Ændring vedrørende grænseværdien foreslås på baggrund af moniteringsdata, som viser, at der er højere indhold af chlormequat end den nuværende maksimalgrænseværdi. Det højere niveau i østershatte stammer fra den halm svampene er dyrket på.

Høringssvar skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest mandag d. 15. april 2019 kl. 12. Høringssvar sendes til 29@fvst.dk. Referer venligst til j. nr. 2019-29-35-00013. Evt. spørgsmål kan rettes til Annette Grossmann ang@fvst.dk.

EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
15-04-2019
15-06-2019
2018/2019
Annette Grossmann
anf@fvst.dk
12-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 156,305 kB
Forslag 299,480 kB
Bilag til forslag 167,143 kB
Tabel til bilag 435,338 kB