Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om behandling af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke og udkast til ændring af bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og ballastvandplaner og -journaler

Bekendtgørelserne ændres på baggrund af ændrede regler fra FN organisationen den Internationale Maritime Organisation (IMO), Ballastvandkonventionen. Ændringer træder i kraft den 13. oktober 2019.

Det følger af de internationale regler, at skibe skal have installationer til behandling af ballastvand og sedimenter for at undgå, at invasive arter spredes til egne af verden, hvor de ikke naturligt forekommer. Disse arter kan have en ødelæggende eller forstyrrende effekt på økosystemet, når de medbringes med ballastvand og sedimenter fra andre dele af verden.  

Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
27-05-2019
27-07-2019
2018/2019
12-04-2019