Høring

Høring

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Ændringerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen omfatter navnlig:

- Målepunkt for beregning af ammoniakdeposition (§ 30)

- Afsnit om reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af BAT for så vidt angår eksisterende anlæg (bilag 3, afsnit 2.1.2)

- Overgangsbestemmelser


Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
11-06-2019
31-07-2019
12-07-2019
2018/2019
Julia Brandt-Jensen
jubra@mfvm.dk
04-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til husdyrgodkendelsesbekendtgørelse 145,813 kB
Høringsbrev 211,029 kB
Høringsliste 129,796 kB
Screeningsafgørelse 354,533 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 121,5 kB
Høringssvar
Høringssvar 282,227 kB