Høring

Høring

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til Finanstilsynet om forbrugslånsvirksomheders kreditaftaler

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til Finanstilsynet om forbrugslånsvirksomheders kreditaftaler

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til Finanstilsynet om forbrugslånsvirksomheders kreditaftaler i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

Formålet med bekendtgørelsen er nærmere at fastsætte, hvilke oplysninger en forbrugslånsvirksomhed skal indberette.

Oplysningerne skal indberettes med henblik på, at Finanstilsynet kan tilrettelægge sit tilsyn efter loven – særligt med henblik på at vurdere om reglerne om kreditværdighedsvurdering bliver efterlevet.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2019.
Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 12. april 2019.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på HBJ@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Henrik Bruun Johannessen.

Kontaktperson: Henrik Bruun Johannessen
Direkte tlf.nr.: +4533558247

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finans-tilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
12-04-2019
12-06-2019
01-07-2019
2018/2019
Henrik Bruun Johannesen
hbj@ftnet.dk
15-03-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 454,004 kB
Høringsbrev 190,899 kB
Udkast til bekendtgørelse 10,969 kB