Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og international roaming.

Bekendtgørelse om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og international roaming.
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og international roaming i høring.

Der henvises til høringsbrevet for en nærmere beskrivelse af høringens indhold.

Eventuelle høringssvar bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 12. april 2019 og bedes sendt til tele@ens.dk med henvisning til journalnummer 2019 - 6503.

Høringssvarene vil efter høringen blive offentliggjort på Høringsportalen og Energistyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Erhverv
12-04-2019
12-06-2019
15-05-2019
2018/2019
Thomas Stig Mårtensson
thm@ens.dk
15-03-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkast 45,787 kB
Forordning 1,138 MB
Hørings brev 117,479 kB
Høringsliste ikke ministeriel 112,479 kB
Hørings liste ministeriel 110,341 kB