Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og international roaming.

Bekendtgørelse om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og international roaming.
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og international roaming i høring.

Der henvises til høringsbrevet for en nærmere beskrivelse af høringens indhold.

Eventuelle høringssvar bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 12. april 2019 og bedes sendt til tele@ens.dk med henvisning til journalnummer 2019 - 6503.

Høringssvarene vil efter høringen blive offentliggjort på Høringsportalen og Energistyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Erhverv
12-04-2019
12-06-2019
15-05-2019
2018/2019
Thomas Stig Mårtensson
thm@ens.dk
15-03-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkast 45,787 kB
Forordning 1,138 MB
Hørings brev 117,479 kB
Høringsliste ikke ministeriel 112,479 kB
Hørings liste ministeriel 110,341 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 108,995 kB