Høring

Høring

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning
Formålet med bekendtgørelsen er at oprette en tilskudsordning, hvor Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til ikke-produktive investeringer for at bidrage til at sikre og forbedre bevaringsstatus for visse naturtyper og arter. Dette sker ved at skabe flere lysåbne og ekstensivt drevne arealer på særligt udpegede arealer inden for Natura 2000-områder.
Bekendtgørelser
Natur og klima
12-04-2019
12-06-2019
01-07-2019
2018/2019
Mie Skovgaard
miesko@lbst.dk
08-03-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 301,022 kB
Udkast til vejledning 1,979 MB
Høringsbrev 106,694 kB
Høringsliste 115,694 kB
Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 109,283 kB
Høringsnotat
Høringssvarnotat 400,632 kB
Høringssvar
Agri Nord 194,603 kB
Danmarks Jægerforbund 95,167 kB
Danmarks Naturfredningsforening 151,646 kB
Erhvervsministeriet 328,631 kB
Kommunernes Landsforening 63,543 kB
Landbrug & Fødevarer 185,924 kB
Rigsrevisionen 292,817 kB
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 260,381 kB