Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om kommunale forskrifter om forbud mod ikkeerhvervsmæssig sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder i badesæsonen

Høring over bekendtgørelse om kommunale forskrifter om forbud mod ikkeerhvervsmæssig sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder i badesæsonen
Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Natur og klima
05-04-2019
05-06-2019
30-04-2019
DEP sagsnr.er 2018-14599
2018/2019
Nina Herskind
niher@mfvm.dk
07-03-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 268,511 kB
Høringsbrev 182,819 kB
Høringsliste 219,846 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 261,547 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,343 MB