Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Ændringsbekendtgørelsen udstedes som følge af regeringens klimaudspil fra oktober 2018. Ændringerne medfører en stramning af energikravene til nye køretøjer til erhvervsmæssig persontransport og erhvervsmæssig personbefordring, jf. definitionerne i § 1 i hhv. taxilov, lov nr. 1538 af 19. december 2017, og LBK nr. 107 af 30. januar 2013 om taxikørsel m.v.

Stramningen af energikravene får betydning, når en bil første gang registreres til erhvervsmæssig persontransport eller erhvervsmæssig personbefordring.

Dette udkast til bekendtgørelse indeholder:

  • En trinvis stramning af energikravene til taxier m.v. i overensstemmelse med regeringens klimaudspil.
  • En ændring af miljøkravene fra det nuværende Euro 6 til Euro 6b.
Bekendtgørelser
Trafik og transport
07-03-2019
07-05-2019
01-07-2019
2018/2019
07-02-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. 66,143 kB
Høringsbrev 236,160 kB
Høringsliste 96,440 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 142,133 kB
Høringssvar
Høringssvar 554,441 kB