Høring

Høring

Vejledning vedr. fleksibel planlægning - lokalplaner af mindre betydning

Vejledning vedr. fleksibel planlægning - lokalplaner af mindre betydning

Folketinget vedtog i juni 2017 en ændring af planloven, der bl.a. giver kommunerne mulighed for at tilvejebringe lokalplaner af mindre betydning med en kortere høringsfrist på mindst to uger. Vejledningen handler om brugen af lokalplaner af mindre betydning  . 

Vejledning
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
14-02-2019
14-04-2019
2018/2019
17-01-2019

Dokumenter