Høring

Høring

Ny kunstnerisk professionsbacheloruddannelse i kunsthåndværk inden for glas og keramik

Nye bekendtgørelser om uddannelsen til kunstnerisk professionsbachelor i kunsthåndværk inden for glas og keramik og om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserve-ring blev i december 2017 af uddannelses- og forskningsministeren foreløbigt godkendt til at udbyde en ny kunstnerisk professionsbacheloruddannelse i kunsthåndværk inden for glas og keramik. Med den positive uddannelsesakkreditering af den kunstneriske professionsbacheloruddannelse den 29. november 2018 er ministerens godkendelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings udbud af uddannelsen endelig. Som følge heraf skal der udstedes en ny bekendtgørelse om uddannelsen til kunstnerisk professionsbachelor i kunsthåndværk inden for glas og keramik.

Som følge af ovenstående foretages der herudover en mindre ændring i bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Bekendtgørelser
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Uddannelse og undervisning
29-01-2019
29-03-2019
18-02-2019
2018/2019
Anders Bau Truelsen
bau@ufm.dk
14-01-2019