Høring

Høring

FEAD bekendtgørelse

Bekendtgørelse om det danske program for social inklusion af de socialt dårligst stillede personer under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

Udkastet til bekendtgørelsen handler om, at Socialstyrelsen er udpeget til at varetage forvaltnings-, attesterings- og revisionsmyndighedens opgaver for det danske operationelle program for social inklusion af de socialt dårligst stillede personer af 31. maj 2016bidrage til   . Det overordnede formål med det danske FEAD-program er atat sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse med bedre mulighed for at anvende eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres livsituation.

Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Social og omsorg
08-02-2019
08-04-2019
01-03-2019
2018/2019
Lene Mørup Grandahl
14-01-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse 60,466 kB
Høringsbrev 137,895 kB
Brev om høringsliste 304,026 kB