Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Med ikrafttrædelsen af direktiv 2018/217/EU om indlandstransport af farligt gods er der behov for en opdatering af bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods, idet bekendtgørelsen i den gældende version henviser til det tidligere direktiv 2016/2309/EU, som er blevet afløst af direktiv 2018/217/EU.

Den nye bekendtgørelse vil i en fodnote til bekendtgørelsen indeholde en reference til det seneste direktiv på området 2018/217/EU.

Bekendtgørelsen indebærer ikke materielle ændringer.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
10-12-2018
10-02-2019
01-01-2019
2018/2019
Steen Jonssen
sjo@fstyr.dk
03-12-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 70,490 kB
Høringsliste 63,753 kB
Udkast til bekendtgørelse 66,961 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 68,714 kB