Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om god skik og oplysningspligt for firmapensionskasser

Høring over bekendtgørelse om god skik og oplysningspligt for firmapensionskasser
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om god skik og oplysningspligt for firmapensionskasser i høring.

Formålet med bekendtgørelsen er at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter og tilsynet hermed (herefter IORP II direktivet).

IORP II direktivet indeholder en række nye oplysningskrav, som er gennemført direktivnært i bekendtgørelsen. I bekendtgørelsen er endvidere en række regler fra direktivet om urimelig handelspraksis.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 13. januar 2019.

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 3. december 2018 kl. 12.00.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på kbn@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Kamilla Bøgebjerg Nørlem.

Kontaktperson: Kamilla Bøgebjerg Nørlem
Direkte tlf.nr.: 41 93 35 35

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.
Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
03-12-2018
03-02-2019
13-01-2019
2018/2019
Kamilla Bøgebjerg Nørlem
kbh@ftnet.dk
02-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse høring 166,163 kB
Høringsbrev 191,221 kB
Høringsliste 151,890 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,121 MB