Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktiviteter

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktiviteter i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

 

Bekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1304 af 25. november 2010 om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder, der regulerer outsourcing af væsentlige aktiviteter.

 

Ændringen sker som led i implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2016/2341/EU af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-direktivet).

 

Bekendtgørelsen har til formål at skrive firmapensionskasser ud af den gældende bekendtgørelse. Da reglerne om outsourcing for firmapensionskasser fremgår direkte af § 40 i forslag til lov om firmapensionskasser, der implementerer artikel 31 IORP II-direktivet, er der ikke for nuværende fundet behov for at udnytte muligheden for at fastsætte yderligere regler for outsourcing i forhold til firmapensionskasser.

 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 1. november 2018.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane.

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.

 

Kontaktperson: Morten Svane

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 48

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
28-11-2018
28-01-2019
13-01-2019
2018/2019
Morten Svane
msv@ftnet.dk
01-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 167,108 kB
Høringsbrev 195,616 kB
Udkast til bekendtgørelse 10,225 kB
Høringssvar
Høringssvar 510,122 kB