Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser

Høring over bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

 

Bekendtgørelsen erstatter den gældende bekendtgørelse nr. 1359 af 30. november 2015 om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser.

 

Bekendtgørelsen viderefører delvist den gældende bekendtgørelses regler. Det foreslås at ophæve en række af de gældende regler med henblik på at imødekomme de anbefalinger arbejdsgruppen om eftersyn af den finansielle regulering er kommet med. Dette omfatter bl.a. reglerne om, at direktionen, ansvarshavende aktuar og revisor skal udarbejde og underskrive erklæringer, som skal indsendes sammen med indberetningerne af de registrerede aktiver, samt reglen om at ekstern revision skal påse udarbejdelse af retningslinjer og forretningsgang i tilknytning til de registrerede aktiver.

 

Virksomhederne vil skulle indberette oplysninger om de registrerede aktiver, som de gør det i dag, men der vil være færre byrder forbundet med håndteringen af de registrerede aktiver.

 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 28. november 2018.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane.

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.

 

Kontaktperson: Morten Svane

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 48

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

 

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
28-11-2018
28-01-2019
13-01-2019
2018/2019
Morten Svane
msv@ftnet.dk
01-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 167,108 kB
Høringsbrev 92,765 kB
Udkast til bekendtgørelse 136,736 kB
Høringssvar
Høringssvar 881,738 kB