Høring

Høring

Høring af 3 udkast til ændring af hhv. plantedækkebekendtgørelsen, og af bekendtgørelserne om frivillige og målrettede eftergrøder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag (plantedækkebekendtgørelsen); - om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder; - om krav om etablering af målrettede efterafgrøder for planperioden 2018/2019
Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til ændring af plantedækkebekendtgørelsen, ændring af bekendtgørelserne om frivillige og målrettede eftergrøder i høring.

 

Ændring af plantedækkebekendtgørelsen De usædvanligt tørre vejrforhold, som har gjort sig gældende i foråret og sommeren i 2018, har medført et stort ønske fra landbrugserhvervet om, at der ændres i reglerne for efterafgrøder i planperioden 2018/2019. Som konsekvens ændres der i etableringsfristen og destruktionsdatoen for efterafgrøder, herunder græsudlæg, samt indberetningsfristen for efterafgrøder og alternativer i plantedækkebekendtgørelsen for planperioden 2018/2019.

 

Ændring af bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder For så vidt angår de frivillige målrettede efterafgrøder, udskydes fristen for etablering og destruktion af disse efterafgrøder ligeledes til henholdsvis den 3. september og 3. november 2018, så fristerne er de samme som dem der gælder i plantedækkebekendtgørelsen for planperioden 2018/2019.

 

Ændring af bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder for planperioden 2018/2019 For så vidt angår de obligatoriske målrettede efterafgrøder, er der også et behov for at ændre fristen for indberetning af arealer med målrettede efterafgrøder i bekendtgørelsen. Som konsekvens af, at der i plantedækkebekendtgørelsen indsættes et nyt stykke, hvorefter at indberetningsfristen for arealer med efterafgrøder for planperioden 2018/2019 bliver 10. september, medfører det også, at § 8 i nærværende bekendtgørelse skal ændres, således at der henvises til det nye stykke i plantedækkebekendtgørelsen med den nye frist for planperioden 2018/2019.

 

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft den 19. august 2018.
Bekendtgørelser
Erhverv
14-08-2018
14-10-2018
19-08-2018
2017/2018
10-08-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekg om plantedække 35,895 kB
bekg frivillige målrettede 35,354 kB
Bekg om obligatoriske målrettede 20,222 kB
EØK til plantedække 172,715 kB
EØK til frivillige 174,946 kB
EØK af obligatoriske 178,783 kB
høringsbrev 164,044 kB
høringsliste 128,492 kB
Høringssvar 292,992 kB
Høringssvarnotat 105,011 kB