Høring

Høring

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til ændring af grundbetalingsbekendtgørelsen i høring.

 

Ændring af grundbetalingsbekendtgørelsen

 

De usædvanligt tørre vejrforhold, som har gjort sig gældende i foråret og sommeren i 2018, har medført et stort ønske fra landbrugserhvervet om, at der foretages ændringer i reglerne for MFO-efterafgrøder i bekendtgørelse om direkte støtte efter grundbetalingsordningen. Ændringerne indebærer konkret, at fristen for etablering og datoen for tidligste destruktion af MFO-efterafgrøder udskydes. Herudover får landmænd, der befinder sig i en kritisk situation i forhold til at skaffe foder til husdyrene, undtagelsesvis mulighed for at tage slæt med henblik på produktion af foder til husdyr og til at afgræsse arealerne med MFO-efterafgrøder. Muligheden for at tage slæt af eller afgræsse MFO-efterafgrøder er betinget af, at MFO-efterafgrøden fortsat har en tilstrækkelig dækningsgrad til at fremstå veletableret og jævnt fordelt over hele arealet.

Høringsfristen er tirsdag d. 14. august kl. 12.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 19. august 2018.

Bekendtgørelser
Erhverv
14-08-2018
14-10-2018
19-08-2018
Høringsfristen er tirsdag d. 14. august kl. 12.
2017/2018
Jannik Elmegaard på mail jane@lbst.dk eller Christine Frigaard Weinreich Bertelsen på mail chrfri@lbst
10-08-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til ændring af bekendtgørelse 159,551 kB
Høringsbrev 100,722 kB
Erhvervsøkonomisk konsekvensanalyse 181,574 kB
Høringsliste 128,323 kB