Høring

Høring

Høring vedr. tilladelse til markedsføring af foder, fødevarer og andre produkter der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 5307 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003

Høring vedr. tilladelse til markedsføring af foder, fødevarer og andre produkter der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 5307 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003

Fødevarestyrelsen anmoder hermed om bemærkninger til en eventuel godkendelse af genetisk modificeret majs 5307 fra virksomheden Syngenta Crop Protection AG til import og forarbejdning til foder- og fødevarebrug samt andre anvendelser undtagen dyrkning i EU.

EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
29-08-2018
29-10-2018
2017/2018
Hanne Boskov Hansen
hbo@fvst.dk
25-07-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 145,039 kB
EFSA vurdering 466,601 kB
Supplerende EFSA vurdering 571,276 kB
Høringslisten 151,808 kB
Forslag 94,792 kB
Bilag 22,095 kB
Miljøovervågningsplan 41,188 kB