Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

Udkast til ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.
Udkast til ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. sendes hermed i høring. 

Baggrunden for ændringerne er lov nr. 704 af 8. juni 2018 om ministerens fastsættelse af niveauet for elforsyningssikkerhed m.v., som træder i kraft 1. juli 2018.

Med loven fastsættes blandt andet bestemmelser om styrkede rammer for overvågning af elforsyningssikkerhed og for fastsættelse af niveauet for elforsyningssikkerhed.

Som det fremgår af lovforslagets bemærkninger, fastsættes nærmere regler om energi-, forsynings- og klimaministerens fastsættelse af niveauet for elforsyningssikkerhed samt regler om Energinets udarbejdelse af redegørelse med anbefalinger om det fremtidige niveau af elforsyningssikkerhed. Dette vil ske ved denne bekendtgørelse.

Ved bekendtgørelsen fastsættes krav til indhold af redegørelse om elforsyningssikkerheden med anbefalinger om det fremtidige niveau herfor. Redegørelsen skal blandt andet indeholde en statistisk opgørelse af elforsyningssikkerheden, en vurdering af den fremtidige elforsyningssikkerhed, oplysninger om omkostninger forbundet med opretholdelse af elforsyningssikkerheden samt omkostninger forbundet med eventuelle nye foranstaltninger.

Der henvises til høringsbrevet og udkastet til ændringsbekendtgørelsen for en nærmere gennemgang af de indholdsmæssige ændringer.

Eventuelle høringssvar bedes sendt pr. e-mail til Energistyrelsen på ens@ens.dk med kopi til eko@ens.dk senest mandag den 3. september 2018.

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til ændringsbekendtgørelsen kan rettes til chefkonsulent Sigurd Lauge Pedersen (slp@ens.dk, 33 92 68 21) eller fuldmægtig Evelyn Kozak (eko@ens.dk, 33 92 75 37).

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
03-09-2018
03-11-2018
01-10-2018
2018/2019
Evelyn Kozak
eko@ens.dk
12-07-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Ændringsbekendtgørelse 292,092 kB
Høringsbrev 141,998 kB
Høringsliste 162,805 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 196,286 kB
Høringssvar
Høringssvar 88,188 kB