Høring

Høring

Høring over interessen for frekvensbåndene 1,5 GHz, 3,5 GHz og 26 GHz

I medfør af det frekvenspolitiske rammemandat af 3. maj 2012 skal Energistyrelsen arbejde for en fleksibel anvendelse af radiofrekvenser for at fremme udviklingen af nye innovative tjenester og teknologier og for at fjerne barrierer for adgang til markedet, der skyldes, at radiofrekvenser ikke er tilgængelige for en given tjeneste eller teknologi.

RSPG (Radio Spectrum Policy Group), som er en rådgivende gruppe for Kommissionen, vedtog i 2016 en udtalelse om frekvenser til introduktion af 5G-tjenester i Europa. Både 3,5 GHz- og 26 GHz-frekvensbåndene blev her identificeret som pionerbånd for introduktion af 5G-tjenester. 

I det nye teledirektiv er det på baggrund heraf foreslået, at medlemsstaterne senest ved udgangen af 2020 skal stille frekvenser i 3,5 GHz- og 26 GHz-frekvensbåndene til rådighed for mobilt bredbånd, herunder nye 5G-tjenester, i det omfang markedet efterspørger adgang til frekvenserne. Der er på nuværende tidspunkt opnået politisk enighed om det nye direktiv. Endelig vedtagelse forventes at ske i løbet af efteråret 2018.

Energistyrelsen opfordrer til at indsende høringssvar elektronisk på adressen tele@ens.dk senest fredag den 31. august 2018.

Eventuelle spørgsmål om høringen kan rettes til ovennævnte mailpostkasse eller til Peter Lund Andersen på e-mail plua@ens.dk eller telefon 33 92 75 08, til Henriette Stang Meulengracht på e-mail hsm@ens.dk eller telefon 33 92 75 68, eller til Robert Lindgaard på e-mail rli@ens.dk eller telefon 33 92 68 70.

Andet materiale
Energistyrelsen
Erhverv
31-08-2018
31-10-2018
2018/2019
Peter Lund Andersen
plua@ens.dk
11-07-2018

Dokumenter