Høring

Høring

Høring over ændring af radio- og fjernsynsloven, gennemførelse af dele af medieaftalen for 2019-2023

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Gennemførelse af dele af medieaftalen for 2019-2023 m.v.)

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 29. juni 2018 en medieaftale for 2019-2023. Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af denne medieaftale i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Med lovforslaget foreslås det bl.a. at forenkle radio- og fjernsynslovens generelle bestemmelser om, hvilke foretagender der udøver public service-virksomhed i Danmark, at ændre reglerne for udpegning af DR's bestyrelse, at udvide kulturministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om de regionale TV 2-virksomheder til også at omfatte tilsyn og sanktioner, og at indføre en bemyndigelse til at udbyde nye public service-kanaler m.v.

Lovforslag
Kulturministeriet
Kultur
14-08-2018
14-10-2018
2018/2019
Helene Nordborg Kiær
hnk@kum.dk
06-07-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 66,538 kB
Høringsliste 71,476 kB
Lovforslag om gennemførelse af dele af medieaftale 2019-2023 185,790 kB
Høringsnotat
Kommenteret høringsnotat 245,272 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,730 MB