Høring

Høring

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dag-penge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet m.m.)

Med lovforslaget foreslås,

  • at der er ret til dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge for uger, hvori der ikke arbejdes – permanentgørelse af overgangsordningen,
  • at reglerne om ungesats også kommer til at omfatte deltidsforsikrede medlem-mer, som udøver selvstændig virksomhed, og at det sikres, at overskud ved selvstændig virksomhed kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskra-vene i ungereglerne,
  • at indkomst indberettet til indkomstregisteret kan periodiseres til en anden må-ned end indberetningsmåneden, hvis dette kan have betydning for opfyldelse af indkomstkravet.
Lovforslag
Arbejdsmarked
10-08-2018
10-10-2018
01-10-2018
2017/2018
29-06-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 407,942 kB
Høringsliste 134,959 kB
Udkast til lovforslag 722,364 kB