Høring

Høring

Høring over Europa-Kommissionens forslag til forordning om programmet Et Kreativt Europa 2021-2027

Høring over Europa-Kommissionens forslag til forordning om programmet Et Kreativt Europa 2021-2027
Høring over Europa-Kommissionens forslag til forordning om programmet Et Kreativt Europa 2021-2027
EU-Dokumenter
Kulturministeriet
Kultur
17-08-2018
17-10-2018
2017/2018
Anne Julie Schmitt Jensen
asj@kum.dk
22-06-2018