Høring

Høring

Høring over tilføjelse af stoffer til EU-listen over previous cargoes

Høring over tilføjelse af stoffer til EU-listen over previous cargoes
EU Kommissionen har fremsat forslag om tilføjelse af yderligere to stoffer til listen over ”acceptable previous cargoes” i forordning 579/2014. Listen udvi-des med stofferne ethyl-tert-butyl ether og methylacetat, som begge er vurde-ret acceptable af EFSA. Tilladelsen vedrører søtransport i tanke.

Kommentarer kan sendes til høring 29@fvst.dk senest 21. juni 2018.
EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
21-06-2018
21-08-2018
2017/2018
Dorthe Licht Cederberg
dli@fvst.dk
14-06-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 187,512 kB
Forslag 282,904 kB
Bilag til forslag 268,612 kB
Høringslisten 151,808 kB