Høring

Høring

Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Bekendtgørelse afløser den gældende bekendtgørelse nr. 380 af 1. maj 2018 om krydsoverensstemmelse.

I bekendtgørelsen foretages en præcisering i bilag 1 med henvisning til de seneste love og bekendtgørelser. Herudover foretages enkelte ændringer som konsekvens af den forventede ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning og ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelser
Erhverv
04-07-2018
04-09-2018
01-08-2018
2017/2018
06-06-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
udkast til bekendtgørelse 145,779 kB
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 51,431 kB
Høringsbrev 97,211 kB
Høringsliste 67,466 kB
Høringsnotat
høringsnotat 83,786 kB
Høringssvar
høringssvar Landbrug & Fødevarer 268,465 kB