Høring

Høring

Høring af udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse

Ændring af bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Ændringerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen omfatter navnlig:

- Opdaterede emissionsfaktorer for kvæg, opdaterede BAT-krav for kvæg i nye staldafsnit og opdaterede BAT-krav for kvæg i eksisterende staldafsnit samt mulighed for at anmelde bortfald af vilkår om spalteskrabere i eksisterende godkendelser og tilladelser i konsekvens af, at spalteskrabere er udgået af Miljøstyrelsens teknologiliste

- Indførelse af en anmeldeordning for gødningsopbevaringsanlæg, der passer til den nye emissionsorienterede husdyrregulering

- Indførelse af mulighed for skift mellem tung race og Jersey i anmeldeordningerne for skift mellem dyretyper

- Ophævelse af anmeldeordningen for emissionsorienteret produktionstilpasning for slagtesvin

- Emissionsfaktorer for avlstyre

- Justering af beregning af geneafstande for lugt efter FMK-modellen

Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
27-06-2018
27-08-2018
01-08-2018
2017/2018
06-06-2018