Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet

Høring af udkast til bekendtgørelse om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet
Bekendtgørelsen er en udmøntning af lov nr. 662 af 8. juni 2017, hvor elforsyningslovens § 20 b blev ændret, således at kravene til netvirksomheders særskilte identitet er blevet skærpet, på baggrund af en anbefaling fra EL-reguleringsudvalget. Kravet skal sikre, at det står klart for elforbrugeren, at netvirksomhedens information og ydelser er adskilt fra koncernens øvrige kommercielle aktiviteter.

Der er derfor behov for en konsekvensændring af bekendtgørelsen, så netvirksomhedens program for intern overvågning skal indeholde en beskrivelse af de tiltag, der gennemføres for at overholde kravet om særskilt identitet.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
06-06-2018
06-08-2018
01-07-2018
2017/2018
Casper Hvilsted Nørgaard
chn@ens.dk
14-05-2018

Dokumenter