Høring

Høring

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til samarbejder mellem døgninstitutioner/opholdssteder og plejefamilier

Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til samarbejder mellem døgninstitutioner/opholdssteder og plejefamilier, jf. § 15.75.15.70. på finansloven for finansåret 2018.

Ansøgningspuljens formål er, at plejefamilier, der har mere behandlingskrævende børn anbragt, får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner på døgninstitutioner og/eller opholdssteder.
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Social og omsorg
01-06-2018
01-08-2018
03-08-2018
2017/2018
04-05-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 51,305 kB
Høringsbrev 133,916 kB
Brev om høringsliste 302,333 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 125,450 kB