Høring

Høring

Bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter

Bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter
Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til en revideret bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter i høring. De reviderede regler skal efter hensigten erstatte den nuværende bekendtgørelse nr. 1627 af 12. december 2015 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter.

Formålet med den foreslåede revision er at justere gebyrsatserne i overensstemmelse med det aktuelle omkostningsniveau. Herudover er der alene foretaget tekniske justeringer ved bekendtgørelsens udformning, som ikke medfører ændringer af reglernes indhold.Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Natur og klima
30-05-2018
30-07-2018
01-07-2018
2017/2018
Stefan Krehbiel
stk@ens.dk
02-05-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 126,430 kB
Høringsliste 115,097 kB
Udkast til bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter 66,308 kB
Høringsnotat
Horingsnotat 215,167 kB
Høringssvar
Høringssvar 248,646 kB