Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelser af seks læreplanstemaer

Bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelser af seks læreplanstemaer

Børne- og socialministeren har fremsat et lovforslag L 160 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) Det foreslås bl.a. i lovforslaget, at ministeren får bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om pædagogiske læringsmål for, hvad det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet skal understøtte i forhold til børns læring samt om indholdet i de enkelte læreplanstemaer (jf. lovforslagets § 1, nr. 7).

Under forudsætning af Folketingets vedtagelse medfører lovforslaget, at der skal udstedes en ny bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelser af seks læreplanstemaer.

Børne- og Socialministeriet har på den baggrund udarbejdet et udkast til ny bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelser af de seks læreplanstemaer.

Med bekendtgørelsen fastsættes der to brede pædagogiske læringsmål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud og børns læring i forhold til de seks læreplanstemaer.

Herudover fastsættes der for hvert læreplanstema en indholdsbeskrivelse, som beskriver de forskellige elementer, der ligger i det enkelte læreplanstema.

Med bekendtgørelsen bliver dagtilbuddene forpligtet til at etablere pædagogiske læringsmiljøer for børn, der inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer understøtter de pædagogiske mål for børns læring.

Herudover bliver det med bekendtgørelsen et krav, at dagtilbuddene i relation til de seks læreplanstemaer og etablering af pædagogiske læringsmiljøer arbejder med de forskellige elementer, der fremgår af indholdsbeskrivelserne.

De brede pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelser af de seks læreplanstemaer bygger på udviklingsarbejdet fra hhv. mastergruppe og arbejdergrupper nedsat af daværende børne- og undervisningsminister i 2016.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

Børne- og Socialministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest onsdag den 23. maj 2018 kl. 9.00 til chme@sm.dk

Bekendtgørelser
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
23-05-2018
23-07-2018
01-07-2018
2017/2018
Charlotte Meibom
chme@sm.dk
25-04-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 171,680 kB
Høringsliste 187,190 kB
Udkast til bekendtgørelse 188,712 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,563 MB