Høring

Høring

Ny bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Høring over udkast til bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelsesudkastet indeholder ændringer, der følger af lovforslag nr. L 211 fremsat den 23. marts 2018 vedrørende etablering af en plejehjemsoversigt med oplysninger om plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre. Da nogle af de typer af tilbud, som i dag er registreret i Tilbudsportalen, og som derfor står oplistet i bekendtgørelse om Tilbudsportalen, skal overflyttes til Plejehjemsoversigten, er der behov for at revidere bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Bekendtgørelser
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
17-05-2018
17-07-2018
01-07-2018
2017/2018
Louise Petersen
lupe@sm.dk
18-04-2018

Dokumenter