Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om delegering af opgaver til kommunen og om brugerbetaling i forbindelse med godkendelse af anlæg der forbrænder husdyrgødning

Bekendtgørelse om delegering af kompetence til kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse og attestering af anlæg til forbrænding af husdyrgødning i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1069/2009, gennemført ved forordning (EU) nr. 142/2011 som ændret ved forordningerne (EU) nr. 592/2014 og (EU) 2017/1262 samt regler om brugerbetaling.

I forordning (EU) nr. 142/2011 (gennemførelsesforordningen til forordning om animalske biprodukter) med efterfølgende ændringer er der fastsat regler om fyringsanlæg, der forbrænder husdyrgødning. I den nye bekendtgørelse delegeres myndighedskompetencen vedrørende godkendelse og attestering af overholdelse af forordningens regler om miljøbeskyttelse, vedrørende sådanne anlæg til kommunerne. Bekendtgørelsen fastsætter samtidig regler om brugerbetaling for kommunernes opgaver. Brugerbetalingen er fastsat på niveau med, hvad der gælder for øvrige miljøgodkendelser i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

 

Se høringsbrevet for nærmere beskrivelse.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
30-04-2018
30-06-2018
01-07-2018
Høringsfristen er d. 30. april kl. 10.00.
2017/2018
Charlotte von Hessberg
chste@mst.dk
06-04-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 421,692 kB
Høringsliste 210,229 kB
Høringsbrev 154,744 kB