Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om brucellose hos svin

Bekendtgørelse om brucellose hos svin

Bekendtgørelsen er en revision af bekendtgørelse nr. 205 af 28. marts 2008 om brucellose hos svin.

De væsentligste ændringer er følgende:

  • I § 5, præciseres det, hvilken reaktion der giver anledning til mistanke om brucellose.
  • I § 7, ændres tidsintervallet, hvorefter et mistænkt dyr kan genprøves, fra 2 til 1 uge.
  • Redaktionelle ændringer.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest onsdag den 2. maj 2018 kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendt til 14@fvst.dk med kopi til sibiw@fvst.dk og sibzu@fvst.dk med angivelse af journalnummer 2018-14-31-00402.

Bekendtgørelser
Fødevarestyrelsen
Erhverv
02-05-2018
02-07-2018
01-07-2018
2017/2018
Sisse Berg Wulff
14@fvst.dk
28-03-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 167,410 kB
Udkast til bekendtgørelse 209,623 kB
Høringsliste 150,196 kB
Høringssvar
Høringssvar 873,723 kB