Høring

Høring

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge

Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge, jf. § 15.75.75.15 på finansloven for finansåret 2018.

Ansøgningspuljens formål er at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører med henblik på at skabe bedre vilkår for sårbare og udsatte børn og unge. Det er ansøgningspuljens mål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle, frivillige organisationer, NGO’er og andre private aktører har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder til at skabe en bedre social indsats blandt sårbare og udsatte børn og unge.
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Social og omsorg
28-03-2018
28-05-2018
04-05-2018
2017/2018
Lise Emilie Berendt
lber@socialstyrelsen.dk
28-02-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 295,868 kB
Brev om høringsliste 302,174 kB
Udkast til bekendtgørelse 51,784 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 125,080 kB