Høring

Høring

Høring til vejledning om ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

Vejledning om ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

Børne- og Socialministeriet sender hermed vejledning om ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i ekstern høring.

Vejledningsudkastet er i forhold til den gældende vejledning ændret som følge af lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2018.

Ændringerne omhandler indførelse af en varsling ved kommunens afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp (punkt 32). Derudover indeholder vejledningsudkastet dels en videreførelse og dels en opdatering af den hidtidige vejledning på om-rådet.

Børne- og Socialministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger senest fredag den 15. januar 2017 kl. 10.00. Bemærkninger bedes sendt til esfa@sm.dk og sm@sm.dk.

Vejledning
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
15-01-2017
15-03-2017
2017/2018
Emil Søbjerg Falster
esfa@sm.dk
07-12-2017