Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren (NIS)

Høring over udkast til forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren
Lovforslaget implementerer inden for transportsektoren dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (herefter NIS-direktivet). 

Lovforslaget udstikker de overordnede rammer for de krav til sikkerheden i net- og informationssystemer, der stilles til de væsentligste offentlige og private enheder inden for transport-, bygnings- og boligministerens område. 

Lovforslag
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Trafik og transport
02-01-2018
02-03-2018
09-05-2018
2017/2018
Gry Høirup
grh@trm.dk
29-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 202,471 kB
Høringsbrev 128,353 kB
Høringsliste 110,880 kB