Høring

Høring

Offentlig høring af vejledning om kunstgræsbaner

Offentlig høring af vejledning om kunstgræsbaner

Formålet med vejledningen er at give et overblik over de overvejelser og hensyn, der skal tages for at foregribe unødige miljø- og sundhedspåvirkninger fra lys, støj og kemikalier. Vejledningen er således tværfaglig og er ikke møntet på at give vejledning i fortolkning af en specifik bekendtgørelse.
Vejledningen er tiltænkt baneejere, som påtænker at anlægge en kunstgræsbane.
Hermed fremsendes høringsudkast til vejledning om kunstgræsbaner.


Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
12-12-2017
12-02-2018
2017/2018
Anne Nielsen
annen@mst.dk
16-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 91,25 kB
Udkast til vejledning 484,438 kB
Kortlægningsrapport om kunstgræs 910,308 kB
Høringsliste 81,724 kB